Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) παροχές, ύψους 177.459.568 ευρώ

Κατηγορία Οικονομία

Αναλυτικά η δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και τίθεται άμεσα σε ισχύ

Κατηγορία Οικονομία
Σήμα πιστοποίησης του Μητρώου των Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης