Έλαβε τα δάνεια αφού υπέβαλε αιτήσεις εξ ονόματος δύο εταιρειών. Ο επικεφαλής της μίας από αυτές είχε πεθάνει έναν μήνα νωρίτερα, τον Απρίλιο.

Κατηγορία Κόσμος

Σε δέκα βήματα θα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης φυσικών προσώπων για επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος στην πλατφόρμα

Κατηγορία Οικονομία

Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων ανέρχεται στα 92.000.000 ευρώ και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ.

Κατηγορία Κοινωνία

Από τις αρχές Αυγούστου και έως 30 Σεπτεμβρίου οι δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση θα μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα κάνοντας αίτηση μέσα από την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου.

Κατηγορία Οικονομία

Το πρόγραμμα απευθύνεται: α) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Κατηγορία Οικονομία

Το Δημόσιο θα καλύπτει το 60% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο τμήμα του απολεσθέντος μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας.

Κατηγορία Οικονομία
Σήμα πιστοποίησης του Μητρώου των Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης