Καμία ανησυχία για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας δεν εγείρεται από ατύχημα που συνέβη στον βουλγαρικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, από τον οποίο εφοδιάζεται και η Ελλάδα.

Κατηγορία Περιβάλλον
Σήμα πιστοποίησης του Μητρώου των Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης