Οι εταιρείες παρασκευής καταναλωτικών προϊόντων βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση για να μειώσουν το ποσοστό του πλαστικού που χρησιμοποιούν για την συσκευασία τροφίμων κι άλλων ειδών νοικοκυριού.

Κατηγορία Περιβάλλον
Σήμα πιστοποίησης του Μητρώου των Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης