Διετής επαγγελματική κατάρτιση με πρακτική άσκηση σε 41 ειδικότητες αιχμής

Κατηγορία Κοινωνία
Σήμα πιστοποίησης του Μητρώου των Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης